Upisni rokovi

JULSKI ROK 

I Prijavljivanje kandidata: 03. 7.– 14. 7. 2017..

II Prijemni ispit: 18. 7. 2017. (početak polaganja – 10h)

III Objavljivanje preliminarne rang liste: 20. 7. 2017.

IV Objavljivanje konačne rang liste: 24. 7. 2017.

V Upis primljenih kandidata: 25. 7. – 28. 7. 2017.

 

SEPTEMBARSKI ROK 

I Prijavljivanje kandidata: 04. 9.– 15. 9. 2017..

II Prijemni ispit: 19. 9. 2017. (početak polaganja – 10h)

III Objavljivanje preliminarne rang liste: 21. 9. 2017.

IV Objavljivanje konačne rang liste: 25. 9. 2017.

V Upis primljenih kandidata: 26. 9. – 29. 9. 2017.