Zdravstvena nega - EU program

Program je usklađen sa Evropskom direktivom 2005/36 EC što omogućava automatsko priznavanje diplome u zemljama EU. Na taj način studenti imaju direktnu prohodnost za dalje usavršavanje i rad u zemljama EU. Progtam je usklađe i sa direktivom Minhenske dekaracije (ojačavanje profesije medicinskih sestara i babica kroz unapređivanje inicijalnog obrazovanja), Standardima Svetske zdravstvene organizacijei Minimalnim zahtevima obuke koje je uvojila Evropska Komisija. 

Studijski program Zdravstvena nega za sticanje EU diplome sadrži veliki fond časova kliničke prakse koja po regulativi EU zamenjuje pripravnički staž u zemljama EU (trenutno ne i u Srbiji). 

Imajući u vidu da poznavanje nemačkog jezika određenog nivoa pruža finansijski bolje uslove rada, Fakultet je u okviru programa omogućio izbor engleskog ili nemačkog jezika, kao i pohađanje (po potrebi i po želji) dodatnih časova nemačkog jezika u prostorijama Fakulteta u smislu polaganja za Goethe-ovu diplomu. 

 

Knjiga predmeta ZDRAVSTVENA NEGA - EU PROGRAM 

I GODINAsemestarpredmetStatus predmetaESPB
1.   1 Zdravstvena nega i istraživanje obavezan 33
2.   1 Etika i filozofija u zdravstvenoj nezi obavezan 3
3.   1 Metodologija zdravstvenog obrazovanja i promocija zdravlja obavezan 3
4.   1 Zdravstvena nega starijih osoba u gerijatriji obavezan 3
5.   1 Anatomija, fiziologija, patologija obavezan 3
6.   2 Mikrobiologija sa parazitologijom obavezan 3
7.   2 Dijagnostičko terapeutski program obavezan 3
8.   2 Informatika u zdravstvu i zdravstvenoj nezi obavezan 3
9.   2 Javno zdravlje obavezan 3
10.   2 Izborni blok 1 izborni 3

 

II GODINAsemestarpredmetStatus predmetaESPB
1.   3 Zdravstvena nega dece i adolescenata u pedijatriji obavezan 9
2.   3 Zdravstvena nega žena u ginekologiji i akušerstvu obavezan 15
3.   3 Zdravstvena nega internističkih pacijenata u internoj medicini obavezan 18
4.   3 Organizacija zdravstvene nege i menadžment obavezan 3
5.   4 Sociologija zdravlja i bolesti obavezan 3
6.   4 Psihologija u zdravstvenoj nezi i zdravstvu obavezan 3
7.   4 Izborni blok 2 izborni 3
8.   4 Izborni blok 3 izborni 3
9.   4 Izborni blok 4 izborni 3

 

III GODINAsemestarpredmetStatus predmetaESPB
1.   5 Zdravstvena nega hirurških pacijenata u hirurgiji obavezan 15
2.   5 Zdravstvena nega u odnosu na mentalno zdravlje u psihijatriji obavezan 12
3.   5 Zdravstvena nega u patronažnoj zaštiti obavezan 12
4.   5 Supervizija u zdravstvenoj nezi izborni 3
5.   6 Hitna pomoć i zdravstvena zaštita u određenim situacijama izborni 3
6.   6 Zdravstveno i socijalno zakonodavstvo obavezan 3
7.   6 Izborni blok 5 izborni 3
8.   6 Izborni blok 6 izborni 3
9.   6 Diplomski rad obavezan 6

 

IZBORNI BLOKsemestarpredmetESPB
1. 1 2 Nemački jezik 1 3
2. 2 Engleski jezik 1 3
3. 2 4 Nemački jezik 2 3
4. 4 Engleski jezik 2 3
5. 3, 4 i 6 4, 6 Odabrana poglavlja iz profesionalne etike 3
6. 4, 6 Komunikacija i međusobni odnosi u zdravstvenoj nezi i zdravstvu 3
7. 4, 6 Kontrola bolničkih infekcija 3
8. 4, 6 Odabrana poglavlja iz zdravstvene nege onkoloških pacijenata 3
9. 4, 6 Menadžment ljudskih resursa 3
10. 4, 6 Odabrana poglavlja iz supervizije 3
11. 4, 6 Praksa zdravstvene nege zasnovana na naučnim dokazima 3
12. 4, 6 Kvalitet u zdravstvenoj nezi 3
13. 4, 6 Odabrana poglavlja iz zdravstvene nege starijih osoba 3
14. 4, 6 Zdravstvena nega u jedinici intenzivne nege 3
15. 4, 6 Zdravstveni sistemi u EU 3
16. 4, 6 Ishrana i medicinska nutritivna terapija 3
17. 4, 6 Osnovi rehabilitacije 3
18. 4, 6 Zdravstvena nega u neurologiji 3
19. 4, 6 Osnovi farmakoterapije 3
20. 5 6 Nemački jezik 3 3
21. 6 Engleski jezik 3 3