Radna terapija

Osnovne strukovne studije, traju 3 godine (6 semestara). Završetkom studija student stiče 180 ESPB i zvanje strukovni terapeut.

Studijski program akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka i oblasti specijalna edukacija i rehabilitacija.

Praksa u zdravstvenim ustanovama

U programu studija dominira praksa u oblasti opšte radne terapije, rehabilitacije, fizikalne medicine, kinezi terapije, integrativne medicine...  

Studenti se osposobljavaju da pomažu ljudima sa smanjenim telesnim i mentalnim sposobnostima da budu što samostalniji i da se što bolje uključe u svakodnevni život - od kretanja i održavanja lične higijene do obavljanja posla, razonode i druženja. 

Stručna praksa obavlja se u sledećim zdravstvenim ustanovama: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Termal“, banja Vrdnik; Specijalna bolnica za neurološka obolјenja i posttraumatska stanja “Dr Borivoje Gnjatić”, Stari Slankamen; odabrane klinike Kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad; Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, Novi Sad; i druge.

 Posebne pogodnosti studiranja za zaposlene – nastava vikendom, priznavanje dela prakse

 Više informacija o programu...

 

I Godina semestar predmet Status predmeta Broj časova predavanja Broj časova vežbi ESPB
1. rt02 1 Fiziologija sa osnovama anatomije obavezan 4 2 8
2. rt03 1 Osnovi zdravstvene nege obavezan 3 4 10
3. rt12 3 Osnovi gerijatrije obavezan 2 1 3
4. rt04 1 Javno zdravlje, promocija zdravlja i metodologija zdravstvenog obrazovanja obavezan 2 2 5
5. rt05 2 Osnovi patofiziologije obavezan 2 1 8
6. rt06 2 Osnovi rehabilitacije obavezan 1 5 10
7. rt07 2 Kineziologija obavezan 1 1 6
9.   2 Somatopedija obavezan 1 1 5
10. rt08 2 Izborni blok 1 izborni 3 3 4
   

 

II Godina semestar predmet Status predmeta Broj časova predavanja Broj časova vežbi ESPB
1. rt09 3 Radna terapija sa osnovama ergonomije obavezan 2 4 11
2. rt10 3 Kineziterapija obavezan 1 2 7
8. rt01 1 Psihološki, sociološki i andragoski aspekt starenja obavezan 2 1 4
3. rt11 3 Ishrana i medicinska nutritivna terapija obavezan 4 3 9
4. rt13 4 Fizikalna terapija obavezan 3 4 10
5. rt14 4 Radna terapija u reumatologiji obavezan 2 2 11
6. rt08 4 Izborni blok 2 izborni 2 2 3
7. rt08 4 Izborni blok 3, 4 izborni 2 1 3
8. rt08 4 Izborni blok 3, 4 izborni 2 1 3
   

 

III Godina semestar predmet Status predmeta Broj časova predavanja Broj časova vežbi ESPB
1. rt15 5 Osnovi interne medicine sa radnom terapijom u internoj medicini obavezan 2 3 10
2. rt16 5 Osnovi psihijatrije sa radnom terapijom u psihijatriji obavezan 2 3 10
3. rt17 5 Integrativne terapijske metode obavezan 1 3 5
4. rt08 5 Izborni blok 5, 6 izborni 2 1 3
5. rt08 5 Izborni blok 5, 6 izborni 2 1 3
6. rt18 6 Osnove hirurgije sa protetikom i ortotikom i radna terapija u hirurgiji obavezan 4 3 11
7. rt19 6 Radna terapija u neurologiji obavezan 1 2 9
8. rt08 6 Izborni blok 7 izborni 2 2 3
9. rt08 6 Izborni blok 8, 9 izborni 2 1 3
10. rt08 6 Izborni blok 8, 9 izborni 2 1 3
   

 

Izborni blok semestar   predmet Broj časova predavanja Broj časova vežbi ESPB
1. 1 2 rt20 Nemački jezik 1 3 3 4
2. 2 rt21 Engleski jezik 1 3 3 4
3. 2 4 rt20 Nemački jezik 2 2 2 3
4. 4 rt21 Engleski jezik 2 2 2 3
5. 3, 4 4 rt23 Menadžment u zdravstvu 2 1 3
6. 6 rt31 Elektronska obrada podataka, statistika i administracija 2 1 3
7. 4 rt24 Aktivnosti svakodnevnog života 2 1 3
8. 4 rt25 Organizacija zdravstvene delatnosti 2 1 3
9. 5 rt26 Komunikacija u zdravstvu 2 1 3
10. 5, 6 5 rt27 Patronažna nega i kućno lečenje 2 1 3
11. 4 rt22 Opšta i socijalna gerontologija 2 1 3
12. 5 rt28 Etika i zakonodavstvo 2 1 3
13. 5 rt29 Zdravstveni sistemi u EU 2 1 3
14. 7 6 rt20 Nemački jezik 3 2 2 3
15. 6 rt21 Engleski jezik 3 2 2 3
16. 8, 9 6 rt30 Radna terapija u sportskoj medicini 2 1 3
17. 6 rt32 Aktivnosti svakodnevnog zivota i motivacija 2 1 3
18. 6 rt32 Radna terapija u ginekologiji i akušerstvu 2 1 3
19. 6 rt33 Zdravstvena nega i radna terapija u pedijatriji 2 1 3