Integrativne zdravstvene nauke

Master akademske studije, traju 2 godine. Završetkom studija student stiče 120 ESPB i zvanje master integrativnih zdravstvenih nauka. 

Program je akreditovan u EU, a nakon završetka studija studenti dobijaju diplomu Univerziteta Alma Mater Europaea – ECM, Slovenija koja otvara mogućnost daljeg usavršavanja i rada u zemljama EU. 

Praktični aspekt: kroz ovaj program studenti se upoznaju sa širokom lepozom mogućnosti kojima stručnjaci zdravstvenih nauka mogu unaprediti pristup zdravstvenoj zaštiti i prevenciji. Program uvodi u svet homeopatije, akupunkture, akupresure, fitoterapije, terapije čajevima, hidroterapije, masaže, terapije blatom, joge, pilatesa, tradicionalne kineske medicine...

U okviru studija student bira veštinu (akupunktura, homeopatija, fitoterapija...) koju pohađa sa većim fondom časova i za koju stiče sertifikovanu diplomu.

Mogućnost zaposlenja: po iskustvima zemalja EU, najveći broj stručnjaka iz ove oblasti zaposleno je u privatnom sektoru zdravstvene delatnosti, specijalizovanim klinikama i ordinacijama, banjskim odmaralištima, sportskim, rekreativnim i wellness centrima…

 

I Godina Semestar Predmet Status predmeta ESPB
1. istrazivanje istrazivacke metode i statistika 1 Istraživanje, istraživačke metode i statistika Obavezan 10
2. eticki principi i komunikacijske vestine u zdravstvu 1 Etički pristupi i komunikacione veštine u zdravstvu Obavezan 10
3. javno zdravstvo 1 Javno zdravlje Obavezan 5
4. kvalitet i bezbednost u zdravstvu 1 Kvalitet i sigurnost u zdravstvu Obavezan 5
5. zdravstveno pravo s naglaskom na pravima pacijenata 2 Zdravstveno zakonodavstvo sa naglaskom na pravima pacijenata Obavezan 5
6. preventivne metode u zdravstvu 2 Preventivne metode u zdravstvu Obavezan 10
7. pisanje naucnih radova i kvalitativne metode istrazivanja u zdravstvu 2 Pisanje naučnih radova i kvalitativne metode istraživanja u zdravstvu Obavezan 10
8. zdravstvena demografija 2 Zdravstvena demografija Obavezan 5
   

 

II Godina Semestar Predmet Status predmeta ESPB
1. oblici integrativne i komplementarne medicine 3 Oblici integrativne i komplementarne medicine Obavezan 5
2. naucni pristup integrativnih zdravstvenih nauka 3 Naučni pristup u integrativnim zdravstvenim naukama Obavezan 5
3. izborni blok 3

Izborni predmet 

(bira se 1 od 18 predmeta, kompatibilan sa veštinom) 

Izborni 5
4. izborni blok 3

Izborni granski predmet 

(bira se 1 od 4 predmeta na osnovu koga se bira i tema master rada)

Izborni 5
5. izborni blok 3

Izborna veština - jedan od kurseva integrativne medicine

(bira se 1 od 6)

Izborni 10
6.     4 Samostalni istraživački rad i publikacije Obavezan 5
7. master rad 4 Master rad Obavezan 25
   

 

Izborni blok Semestar Predmet ESPB
1 3 Stres u zdravstvu i supervizija 5
1 3 Savremeni pristupi u području gerontološke zdravstvene nege 5
1 3 Razvoj karijere zaposlenih i podučavanje 5
1 menadzment u zdravstvu 3 Menadžment sistema i procesa u zdravstvu 5
1, 3 Komplementarni oblici u zdravstvu 5
1 akupunktura i tradicionalna kineska medicina 3 Akupunktura i tradicionalna kineska medicina 5
1 informacijsko-kvantna tehnologija u medicini 3 Informaciono-kvantna tehnologija u medicini 5
1 body-mind medicina 3 Body-mind medicina 5
1 rehabilitacija 3 Rehabilitacija 5
1 savremene teorije tretmana pacijenta u smislu zdravstvene nege 3 Manualna medicina i manualna terapija 5
1 integrativne metode i autizam 3 Obrazovanje za zdrav način života 5
1 3 Savremene teorije lečenja pacijenata sa aspekta zdravstvene nege 5
1 3 Epidemiologija u javnom zdravlju 5
1 3 Odabrana poglavlja funkcionalne anatomije čoveka 5
1 integrativna onkologija 3 Integrativna onkologija 5
3 Osnovi zdravstvene nege 5
2   3 Integrativna nega u onkologiji 5
2   3 Integrativna nega u humanoj reprodukciji 5
2   3 Integrativna nega u internoj medicini 5
2   3 Integrativna nega u fizikalnoj medicini 5
3  akupunktura i tradicionalna kineska medicina 3 Akupunktura i srodne tehnike 10
3   3 Biorezonantna, kvantna medicina i BDORT 10
3   3 Wellness, spa i banje 10
3   3 Homeopatija 10
3  body-mind medicina 3 Body and Mind medicina 10
3   3 Fitoterapija 10