Studijski istraživački rad

Naziv predmeta: Studijski istraživački rad
Vrsta i nivo studija:  
Nastavnik:  
Saradnici:  
Status predmeta: Obavezan
Semestar: 10
Broj ESPB: 10
Broj časova: 0
Broj časova vežbi: 0+225*

Uslov: položeni svi obavezni predmeti I-V godine i svi izborni I-III; uslov za samu odbranu diplomskog rada: položeni svi ispiti i obavljena stručna praksa

Obaveze studenata vezane za Studijski istraživački rad su objedinjene sa predmetom Diplomski rad i objašnjene u poglavlju "Procedura i detaljan opis prijave, pripreme, rada i odbrane diplomskog rada"