Krediti, stipendije

Preporučujemo:

Studentski krediti SBERBANK, Srbija, a.d.
http://www.sberbank.rs/strana/3971/studenski-dinarski-kredit

U slučaju da ste zainteresovani, možete:

kontaktirati ekspozituru SBERBANK-e u Novom Sadu, Dunavska ulica: (+381) 21 472 4756
ili
obratiti se Studentskoj službi Fakulteta koja će Vam telefonski ugovoriti poslovni sastanak sa službenikom SBERBANK-e u prostorijama ekspoziture u Novom Sadu
ili
kontaktirati Info Center SBERBANK-e: 0700 / 700 800
ili
kontaktirati banku putem mail-a: info@sberbank.rs