Diplomski radovi

Azra Plojović, 26.09.2014.

Kristina Jovanović, 13.10.2014.

Milka Popović, 08.11.2014.

Branislava Erić, 09.11.2014.

Marija Branović, 16.11.2014.

Milica Pejić 17.11.2014

Lea Tripolski, 13.12.2014. 

Maja Bojović, 17.12.2014.

Angelika Tari, 18.12.2014.

Nataša Macut, 12.03.2015.

Bojana Marković, 07.05.2015.

Dubravko Jurišić, 09.06.2015.

Duška Kurbalija 02.07.2015.

Dragana Martinović 06.07.2015.

Branislava Mitić, 25.07.2015.

Jelena Stojiljković, 03.09.2015.

Gordana Lalić, 15.10.2015.

Zorana Milinković, 20.12.2015.

Valentina Miljković, 15.01.2016.

Snežana Aleksić, 15.01.2016.

Milica Kasalica, 14.01.2016.

Nataša Đokić, 23.01.2016. 

Ana Ljevar, 23.01.2016. 

Aleksandra Drinić, 06.04.2016.

Jelena Miljković, 11.04.2016.

Mirko Kalenić, 13.04.2016.

Jovana Dabić, 20.04.2016.

Natasa Smiljanić, 21.04.2016.

Slobodan Beljić, 28.04.2016.

Vanja Šumarac, 19.05.2016.

Maja Stojiljković, 26.05.2016.

Marina Golubović, 25.06.2016.

Sandra Jovančević, 25.06.2016.

Vladimir Butulija, 08.07.2016.

Aleksandar Pesić, 19.07.2016.

Jelena Ljubisavljevć, 05.09.2016.

Milica Miskin, 29.09.2016.

Nena Simonović, 26.09.2016.

Mina Ostojić, 28.10.2016.

Lacko Sihelnik Csilla, 24.10.2016.

Jasmina Jemuović, 23.12.2016.

Adriana Antić, 25.01.2017.

Melinda Ležaić Schweitzer, 30.01.2017. 

Marija Savić, 13.02.2017.

Matija Vukušić, 08.04.2017.

Enisa Dolovac, 17.05.2017.

Jovana Vulin, 27.05.2017.

Sofija Ivkov, 02.06.2017.

Miljana Lekic Jovanović, 20.06.2017.

Nebojsa Radetić, 03.07.2017.

Adam Metzger, 17.07.2017.

Milena Rajčić, 22.08.2017.

Janja Šinko, 14.09.2017.

Ljubica Popović

Dragana Lazarević