Farmaceutski fakultet, Novi Sad

Koncept nastave

Farmaceutski fakultet je akreditovani fakultet koji funkcioniše po odredbama Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije i u skladu sa zahtevima Bolonjske konvencije.

U fokusu nastavnog procesa je STUDENT: predavanja i vežbe organizovani su radnim danima za redovne studente i vikendom za studente koji su zaposleni ili ne žive u Novom Sadu. Laboratorijske vežbe izvode se u malim grupama.

Sva održana predavanja snimaju se korišćenjem SMART tehnologije i postavljaju na sajt Fakulteta. U cilju osposobljavanja studenata za realne situacije u praksi fokusirali smo se na praktičnu nastavu: vežbe se izvode u fakultetskim laboratorijama, na terenu i eksternim nastavnim bazama (apotekama, laboratorijama, klinikama, domovima zdravlja, institutima). Postoji mogućnost obavljanja stručne prakse u inostranstvu.

Svi studijski programi usklađeni su sa programima srodnih univerziteta u Evropi. Program Zdravstvene nege pruža mogućnost sticanja diplome automatski priznate u zemljama EU. Na taj način studenti imaju direktnu prohodnost za dalje usavršavanje i rad u zemljama EU.

Vizija i misija Fakulteta

Vizija Fakulteta je da visokim standardima savremenog nastavnog procesa omogući edukaciju studenata koji će postati merilo kvaliteta i poznavanja modernih veština, u rangu sa studentima prestižnih evropskih univerziteta.
Misija Fakulteta je da, na pravi način, pripremi buduće farmaceute za realne situacije na radnom mestu, u kojima će se naći po završetku studija.

Lokacija Fakulteta

Zgrada Farmaceutskog fakulteta nalazi se u samom centru Novog Sada, na adresi: Trg mladenaca 5.

Dobro došli!