Računari, internet

Farmaceutski fakultet, Novi Sad za svoje studente obezbeđuje stalnu dostupnost računarima koja uključuje wireless i ADSL internet konekciju. Informacioni sistemi danas imaju važnu ulogu jer znanja stečena pretraživanjem internet stranica pružaju osnovu dodatnog obrazovanja, seminarskih radova, dodatnih angažovanja studenata i razvoju istraživačke svesti studenta. 

Računarska i telekomunikaciona oprema Fakulteta podržava zahteve kvalitetne i efikasne nastave: studentima i zaposlenim na integrisanom Fakultetu na raposlaganju je preko 40 internet priključaka (ADSL), a cela zgrada je pod wireless sistemom, što omogućava studentima konektovanje praktično u svakoj prostoriji ustanove.

U prostorijama biblioteke i čitaonice studentima je internet takođe non-stop na raspolaganju.

U skladu sa aktuelnim trendovima, zahtevima koje nauka i savremeni život nameću, kao i odrednicama Bolonjske dekleracije, u planu Fakulteta je otvaranje mogućnosti on-line podrške teorijskoj nastavi. Naime, snimanjem predavanja i njihovim postavljanjem na sajt, studenti će nakon predavanja moći ponovo i ponovo preslušavati važna ili teža objašnjenja ili pak vežbati praksu uz snimke laboratorijskih tehnika.