Dokumenta fakulteta

Akreditacija

Dozvola za rad Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu

Pravilnik o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta Privredna akademija - izmene i dopune

Pravilnik o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta Privredna akademija

Pravilnik o izdavanju udžbenika i drugih publikacija Univerziteta Privredna akademija

Standardi i postupci za obezbedjivanje kvaliteta Univerziteta Privredna akademija

Statut Univerzitetea Privredna akademija 2016 09 30

Statut Univerziteta Privredna akademija - Odluka o izmenama i dopunama 2011 02 02

Statut Univerziteta Privredna akademija - Odluka o izmenama i dopunama 2013 09 30

Statut Univerziteta Privredna akademija - Odluka o izmenama i dopunama 2015 09 24

Statut Farmaceutskog fakulteta, Novi Sad

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu 2010 10 15

Odluka Saveta o usvajanju Pravilnika o disciplinksoj odgovornosti studenata Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu 2015 10 26

Strategija za obezbedjivanje kvaliteta za period 2013-2016. Univerziteta Privredna akademija

Pravilnik o sprovođenju izbora za studentski parlament

Statut studentskog parlamenta

Pravilnik za bezbedan i zdrav rad u laboratoriji 

Kodeks o akademskom integritetu Farmaceutskog fakulteta, Novi Sad

Konkurs za studentski parlament, mart 2017 

Osiguranje studenata 

Osiguranje studenata - izjava

 

European Directive 85 432 EEC

European Directive 2005-36-EC

FIP Statement

Malta Declaration

Position Statement of EAFP

Zapisnici