VIZIJA FAKULTETA:

Visokim standardima nastave omogućiti edukaciju studenata koji će postati merilo kvaliteta i poznavanja modernih veština.

APSOLUTNI PRIORITET!!!

Priprema budućih farmaceuta za realne situacije u kojima će se naći po završetku studija.

EVROPSKI STANDARDI!

Studijski programi usklađeni su sa programima farmaceutskih fakulteta u Francuskoj, Španiji, Portugalu, Češkoj, Grčkoj, Belgiji, Sloveniji i Hrvatskoj, što će studentima našeg fakulteta omogućiti bliskost diplome sa diplomama inostranih univerziteta.

Računari, internet

Farmaceutski fakultet, Novi Sad za svoje studente obezbeđuje stalnu dostupnost računarima koja uključuje wireless i ADSL internet konekciju. Informacioni sistemi danas imaju važnu ulogu jer znanja stečena pretraživanjem internet stranica pružaju osnovu dodatnog obrazovanja, seminarskih radova, dodatnih angažovanja studenata i razvoju istraživačke svesti studenta. 

Računarska i telekomunikaciona oprema Fakulteta podržava zahteve kvalitetne i efikasne nastave: studentima i zaposlenim na integrisanom Fakultetu na raposlaganju je preko 40 internet priključaka (ADSL), a cela zgrada je pod wireless sistemom, što omogućava studentima konektovanje praktično u svakoj prostoriji ustanove.

U prostorijama biblioteke i čitaonice studentima je internet takođe non-stop na raspolaganju.

U skladu sa aktuelnim trendovima, zahtevima koje nauka i savremeni život nameću, kao i odrednicama Bolonjske dekleracije, u planu Fakulteta je otvaranje mogućnosti on-line podrške teorijskoj nastavi. Naime, snimanjem predavanja i njihovim postavljanjem na sajt, studenti će nakon predavanja moći ponovo i ponovo preslušavati važna ili teža objašnjenja ili pak vežbati praksu uz snimke laboratorijskih tehnika.

Nastava za studente koji nisu iz Novog Sada

Sa željom da pomogne studentima u finansijskom smislu, za veće grupe studenata koji dolaze iz udaljenijih mesta, Fakultet, shodno konkretnim slučajevima i dogovorima, u mogućnosti je da ponudi:

  • organizaciju nastave ili vežbi u Novom Sadu u obliku blok nastave;

Obratite pažnju: u gore navedenom slučaju, student čije je mesto prebivališta van Novog Sada u obavezi je boravka u Novom Sadu samo period odrađivanja bloka, što drastično smanjuje troškove studiranja!

  • on-line mogućnost obavljanja većine administrativnih operacija (prijave ispita, uplate, specijalizovani zahtevi),
  • dostavu udžbenika, skripti, materijala i sl. na kućnu adresu.
  • posredovanje u pronalaženju smeštaja za studente koji žele studirati u Novom Sadu,
  • organizovan prevoz iz određenih naseljenih mesta udaljenih od Novog Sada, u slučaju većeg broja studenata iz tog mesta;

Na ovaj način, smanjujući troškove, Fakultet nastoji pomoći studentima da studiraju i u životu postanu ono što žele.

Pripremna nastava

Farmaceutski fakultet, Novi Sad organizuje pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita iz HEMIJE.

 

Informacije i prijavljivanje:

Tel: (+381) 021 6615 897; (+381) 064 659 2993

E-mail: office@faculty-pharmacy.com