Dijetetska hrana i dijetetski suplementi

Naziv predmeta: Dijetetska hrana i dijetetski suplementi
Broj ESPB: 4
Broj časova: 30
Broj časova vežbi: 15

Uslov: Dijetetika

Cilj predmeta:
Cilj predmeta je upoznavanje sa dijetetskim namirnicama i dijetetskim suplementima koji se najčešće
sreću u apoteci, zakonskom regulativom u ovoj oblasti, kao i mogućnostima korišćenja ovih proizvoda u prevenciji i dijetoterapiji pojedinih oboljenja.

Ishod predmeta:
Student je nakon polaganja ispita osposobljen da: pruža informacije o mogućnostima korišćenja dijetetskih proizvoda; dijetetskih suplemenata u opštoj populaciji i kod određenih oboljenja;kritički tumači informacije na deklaracijama; pomaže kod doziranja i načina upotrebe; pruži informacije o mogućim problemima i opasnostima kod korišćenja dijetetskih suplemenata.

Sadržaj predmeta: 
Teorijska nastava 
Definicije dijetetskih namirnica i dijetetskih suplemenata. Zakonska regulativa o dijetetskim namirnicama i dijetetskim suplementima. Podela. Funkcionalna hrana.
Praktična nastava 
Analiza ponude na tržištu. Analiza komercijalno dostupnih dijetetskih namirnica i dijetetskih suplemenata. Internet prezentacije. Uporedna analiza i kritičko tumačenje dijetetskih namirnica i dijetetskih suplemenata iste namene u ponudi na srpskom tržištu. Analiza kalorimetrijske vrednosti. Odabir dijetetski hamirnica i dijetetskih suplemenata u odabranim slučajevima.

Literatura:

1. Hendler Sheldon, Rorvik David: Nutritional supplements, PDR Network, New York, 2008.
2. Dijetetski suplementi na tržištu Srbije 2010. godine, Institut za bromatologiju, Farmaceutski fakultet, BD Soft, Beograd, 2010. 
3. Zbornik apstrakata, Treći Kongres o dijetetskim suplementima, Beograd, 2007.
4. Gibson G. R., Williams C. M. (eds.): Functional Foods, William Andrew Publishing, Noyes, London, 2000.
5. Zakonski propisi iz ove oblasti.

Broj časova aktivne nastave:

Ostali časovi:

Predavanja: 30

Vežbe: 15

Drugi oblici nastave:

Studijski istraživački rad:

Metode izvođenja nastave: 
interaktivna predavanja, praktične vežbe, e-učenje.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Poena

Završni ispit

Poena

predavanja

5

ispit

60

praktična nastava

15

 

 

kolokvijumi

15

 

 

seminari

5