Akreditacija fakulteta

Akreditacija Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu - pratite link

Akreditacija Farmaceuskog fakulteta objavljena je u dokumentu Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) - pratite link 

Akreditacija visokoškolske ustanove (PDF format)

Akreditacija studijskog programa integrisanih akademskih studija Farmacija (PDF format

Akreditacija studijskog programa integrisanih akademskih studija Farmacija - medicinska biohemija (PDF format)

Akreditacija studijskog programa specijalističkih akademskih studija Medicinska biohemija (PDF format) 

Akreditacija studijskog programa osnovnih strukovnih studija Zdravstvena nega (PDF format)

Akreditacija studijskog programa osnovnih strukovnih studija Radna terapija (PDF format)