stojanovic

Na bazi Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa partnerskom kućom i Nastavnom bazom Fakulteta Stojanović Pharm doo, Novi Sad, studenti smera Farmacija Farmaceutskog fakulteta, Novi Sad imaće ekskluzivnu mogućnost:

a)    OBAVLJANJA RADNE PRAKSE u poslovnom prostoru Stojanović Pharm-a 

  • Boravak na praksi u periodu od jednog meseca oslobađa studente vežbi i praktičnog kolokvijuma iz predmeta Industrijska farmacija
  • Boravak na praksi u periodu od dva meseca oslobađa studente vežbi i praktičnog kolokvijuma iz predmeta Ambalažni materijali farmaceutskih preparata 
  • U slučaju potrebe za radnicima, postoji mogućnost radnog angažovanja. 

Uslov: upisana II ili viša godina studija + prosek studija min. 7,50 u momentu apliciranja. 

Zaiteresovani studenti mogu poslati aplikacije (CV i propratno pismo) putem mejla na adresu stojanovicpharm@gmail.com

Stojanović Pharm zadržava pravo održavanja intervjua sa potencijalno zainteresovanim studentima, te prihvatanja ili neprihvatanja radne prakse studenta, kao i neprimanja novih studenata u slučaju prevelikog opterećenja. 

Po prihvatanju aplikacije od strane Stojanović Pharm, student treba da uzme uput za praksu na Studentskoj službi Fakulteta sa naznakom o proseku studija u momentu aplikacije.

b)    IZVOĐENJE PREDMETA STRUČNA PRAKSA u poslovnom prostoru Stojanović Pharm 

Uslov: standardni uslovi za izvođenje stručne prakse (položeni svi obavezni predmeti I-V godine i svi izborni predmeti I-III godine). 

Zaiteresovani student zahtev za Stručnu praksu podnose Studentskoj službi Fakulteta.

Stojanović Pharm ima bogato i višegodišnje iskustvo (osnovan 2004. god.) u oblasti uslužne proizvodnje dijetetskih suplemenata i kozmetičkih preparata. Kvalitet proizvodnje i usluga potvrđeni su standardima GMP, ISO 22716:2007 i ISO 22000:2005 (koji jednim delom sadrži HACCP i ISO 9000). 

goodwill

Na bazi Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa partnerskom kućom i Nastavnom bazom Fakulteta, Zdravstvenom ustanovom Goodwill apoteke, Subotica, studenti smera Farmacija Farmaceutskog fakulteta, Novi Sad imaće ekskluzivnu mogućnost

a)  OBAVLJANJA RADNE PRAKSE u poslovnom prostorijama Goodwill apoteka 

  • Boravak na praksi u periodu od jednog meseca oslobađa studente vežbi i praktičnog kolokvijuma iz predmeta Farmaceutska praksa
  • Za studente koji su pri kraju studija posebno je interesantna mogućnost stručnog usavršavanja. 

Uslov: upisana II ili viša godina studija + prosek studija min. 7,50 u momentu apliciranja. 

Zaiteresovani studenti aplikacije (CV i propratno pismo) mogu poslati putem mejla na adresu hr@gwa.rs

ZU Goodwill apoteka zadržava pravo održavanja intervjua sa potencijalno zainteresovanim studentima, te prihvatanja ili neprihvatanja radne prakse studenta, kao i neprimanja novih studenata u slučaju prevelikog opterećenja. 

Po prihvatanju aplikacije od strane Goodwill Pharm, student treba da uzme uput za praksu na Studentskoj službi Fakulteta sa naznakom o proseku studija u momentu aplikacije. 

b)   IZVOĐENJE PREDMETA STRUČNA PRAKSA u poslovnom prostoru Goodwill apoteka 

Uslov: standardni uslovi za izvođenje stručne prakse (položeni svi obavezni predmeti I-V godine i svi izborni predmeti I-III godine). 

Zaiteresovani student zahtev za Stručnu praksu podnose Studentskoj službi Fakulteta.

ZU Goodwill Apoteka ima bogato iskustvo (osnovan 2003. god.) i trenutno posluje u 80 poslovnih jedinica u gradovima širom Srbije (Subotica, Apatin, Bačka Topola, Kruševac, Niš, Novi Sad, Beograd, Vranje i još mnogi drugi…), te se pomenute mogućnosti prakse ne odnosi samo na Novi Sad.

Više informacija o delatnostima Goodwill Pharm u i van zemlje pronađite ovde

Zatvori meni

1. Stručno mišljenje za dijetetski proizvod

12.000,00 din + 2.000,00 din po aktivnom sastojku (1.700,00 din u slučaju 5-9 akt. sastojaka; 1.500,00 din. u slučaju 10 ili više akt. sastojaka)

2. Kategorizacija dijetetskog proizvoda

8.000,00 din

3. Izrada deklaracije za dijetetski proizvod

5.000,00 din

iskazane cene su bez PDV-a

 

PROGRAMI AKREDITOVANI U EVROPSKOJ UNIJI

Farmaceutski fakultet, Novi Sad sprovodi i studijske programe koji su akreditovani i priznati u zemljama Evropske Unije. Ovi studijski programi izvode se u saradnji sa slovenačkim univerzitetom Alma Mater Europaea – Evropski centar Maribor. Naši studenti mogu upisati osnovne strukovne studije Zdravstvene nege i Socijalne gerontologije ili master akademske studije Integrativne zdravstvene nauke i obezbediti diplomu sa kojom direktno mogu nastaviti usavršavanje ili se zaposliti u zemljama Evropske Unije.

USKLAĐENOST SA EVROPSKIM UNIVERZITETIMA

Studijski programi Farmacija i Farmacija-medicinska biohemija kreirani sup o ugledu na programe srodnih univerziteta u Evropi.

Tako je studijski program Farmacija usklađen sa programima Farmaceutskog fakulteta Karlovog Univerziteta u Pragu (Češka), Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Atini (Grčka), Fakulteta za farmaciju Univerziteta u Ljubljani (Slovenija).

Studijski program Farmacija-medicinska biohemija usklađen je sa programima Fakulteta farmaceutskih nauka Univerziteta u Gentu (Belgija), Instituta za farmaceutske i biološke nauke Univerziteta Claude Bernard, Lion 1 (Francuska), Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Granadi (Španija), Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Lisabonu (Portugal), Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu (Hrvatska).

Usklađenost studijskih programa potvrđena je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta prilikom akreditacije studijskih programa.

Specifična organizacija studija omogućava aktivno uključivanje zaposlenih u nastavak školovanja i usavršavanja.

BLOK SISTEM NASTAVE

Studenti imaju mogućnost da vežbe pohađaju po blok sistemu, odnosno vikendom. Takođe, vikendom je organizovano i polaganje ispita.

PRIZNAVANJE DELA PRAKSE

Svim zdravstvenim radnicima priznaje se deo praktične nastave na osnovu radnog iskustva.

PRAKSA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Zaposleni zdravstveni radnici imaju mogućnost da deo kliničke prakse obave u zdravstvenoj ustanovi u kojoj su zaposleni ukoliko fakultet ima uspostavljenu saradnju sa tom ustanovom.

PRIZNAVANJE ISPITA SA DRUGIH FAKULTETA

Postoji i mogućnost priznavanja ispita koji su položeni na drugoj visokoškolskoj ustanovi.

STUDENT U FOKUSU NASTAVNOG PROCESA

Na Farmaceutskom fakultetu, Novi Sad posebna pažnja posvećena je organizaciji studija. Nastavni proces kreiran je tako da studentima pruži kvalitetan i jednostavan sistem sticanja znanja i praktičnog osposobljavanja za uspešno bavljenje budućom profesijom. Studenti su deo našeg tima, aktivno učestvuju u životu fakulteta, rade u prijatnom i podsticajnom okruženju i sarađuju sa pristupačnim nastavnim i nenastavnim osobljem.

CIKLUSI PREDAVANJA

Predavanja se slušaju u ciklusima. U svakom ciklusu pokreće se manji broj predmeta koje studenti intenzivno pohađaju. Nakon završenog ciklusa studenti imaju mogućnost da odmah polažu ispit iz predmeta koji su slušali. Ovakvom organizacijom predavanja postiže se bolja fokusiranost studenata i kontinuitet u učenju. Takođe, pokretanje ciklusa predmeta odvija se prema smislenom rasporedu kako bi studenti povezivali gradivo i logičnim redosledom nadograđivali znanje.

ISPITNI ROK SVAKOG MESECA

Kako bi podstakli kontinuirano učenje, ispite smo organizovali svakog meseca. To znači da studenti imaju mogućnost da polažu ispite u čak 12 ispitnih rokova u toku godine.

SNIMANJE PREDAVANJA

Sva održana predavanja snimaju se korišćenjem smart tehnologije. Na taj način studenti mogu da prate predavanja i ukoliko ih propuste ili ukoliko žele da ih ponovo čuju. Sav prateći materijal dostupan je u elektronskom obliku svim studentima.

IZUZETNI PREDAVAČI

Predavači fakulteta su istaknuti stručnjaci koji su naučno, stručno i praktično iskustvo sticali u naučno-istraživačkim, obrazovnim, zdravstvenim ustanovama, privrednim i strukovnim organizacijama u zemlji i inostranstvu. Naši predavači angažovani su istovremeno i na univerzitetima u SAD, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Holandiji…

U želji da naši studenti posle završenog fakulteta budu zaista spremni za posao, proces studija koncipirali smo tako da je akcenat stavljen na praktičnu nastavu. U fondu časova na svakom studijskom programu dominiraju vežbe i stručna praksa.

FARMACIJA, MEDICINSKA BIOHEMIJA

Studenti Farmacije i Farmacije-medicinske biohemije praktičnu nastavu izvode u fakultetskim laboratorijama i apotekama, medicinsko-biohemijskim laboratorijama, institutima koji su nastavne baze fakulteta. Sastavni deo nastave su terenske vežbe i posete farmaceutskim kompanijama, istraživačkim centrima, specijalizovanim zdravstvenim ustanovama i privrednim organizacijama iz oblasti farmacije i medicinske biohemije. Obavezna stručna praksa odvija se u poslednjem semestru studija i traje 450 časova.

ZDRAVSTVENA NEGA, RADNA TERAPIJA

Poseban značaj praktična nastava ima na strukovnim studijama. Studenti Zdravstvene nege i Radne terapije kliničku praksu obavljaju u zdravtsvenim ustanovama koje su nastavne baze fakulteta. Klinička praksa izvodi se u nekim od najznačajnijih zdravstvenih ustanova u Vojvodini: Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Institutu za onkologiju Vojvodine, Institutu za plućne bolesti Vojvodine, Kliničkom centru Vojvodine, Domu zdravlja “Novi Sad”, Specijalnoj bolnici za neurološka i posttraumatska stanja “Dr Borivoje Gnjatić” u Starom Slankamenu, Opštoj bolnici “Đorđe Jovanović” u Zrenjaninu i drugim. Posebno veliki fond časova kliničke prakse, 2300 časova, obavljaju studenti studijskog programa Zdravstvena nega EU, koji im omogućava sticanje diplome automatski priznate u zemljama Evropske Unije. Ovaj program usklađen je sa Evropskom direktivom 2005/36 EC i izvodi se u saradnji sa slovenačkim univerzitetom Alma Mater Europaea – Evropski centar Maribor.

Spisak nastavnih baze fakulteta i partnerskih institucija možete pogledati OVDE.