1. Azra Plojović (rođ. Ramović), Inferlitet kod pacijenata sa tumorom testisa
datum odbrane: 26.09.2014. god
mentor: red. prof. dr Nataša Lalić, član, mentor

Komisija:

 • red. prof. dr Mirka Ilić, predsednik
 • red. prof. dr Gordana Grubor Lajšić, član
 • red. prof. dr Nataša Lalić, član, mentor

2. Kristina Jovanović, Off-label upotreba lekova mimo terapijskih indikacija

datum odbrane: 13.10. 2014. god
mentor: vanr. prof. dr Jelena Radulović, član, mentor

Komisija:

 • vanr. prof. dr Svetlana Goločorbin Kon, predsednik
 • docent Nataša Jovanović Lješković, član
 • vanr. prof. dr Jelena Radulović, član, mentor

 3. Milka Popović, Salivarni kortizol kao savremeni biomarker

datum odbrane: 08.11. 2014. god
mentor: red. prof. dr Milka Ilić, član, mentor

Komisija:

 • red. prof. dr Nataša Lalić, predsednik
 • doc. dr Miodrag Gužvić, član
 • red. prof. dr Milka Ilić, član, mentor

4. Branislava Erić, Poremećaji štitne žlezde – Hašimoto tireoiditis – etiologija i dijagnostika

 datum odbrane: 09.11. 2014. god

mentor: red. prof. dr Milka Ilić, član, mentor

Komisija:

 • red. prof. dr Nataša Lalić, predsednik
 • doc. dr Miodrag Gužvić, član
 • red. prof. dr Milka Ilić, član, mentor

 5. Marija Branović, Diabetes mellitus u trudnoći i značaj sprovođena skrininga

datum odbrane: 16. 11. 2014. god
mentor: red. prof. dr Gordana Grubor-Lajšić član, mentor

Komisija:

 • red. prof. dr Slaviša Stanišić, predsednik
 • red. prof. dr Đorđe Mačvanin, član
 • red. prof. dr Gordana Grubor-Lajši, mentor

 6. Milica Pejić, Proteinski biotehnološki lekovi u zdravstvenom sistemu Srbije.

datum odbrane: 17.11. 2014. god
mentor: doc. dr Nataša Jovanović Lješković član, mentor

Komisija:

 • doc. dr Miloš Bursačević, predsednik
 • d doc.r Srđan Stojanović, član
 • doc. dr Nataša Jovanović Lješković, član, mentor

 7. Lea Tripolski, Anatomija kolena i povrede prednjeg ukrštenog ligamenta pri sportskim aktivnostima

datum odbrane: 13.12. 2014. god
mentor: prof dr Đorđa Mačvanin, član, mentor

Komisija:

 • doc. dr Radojka Delić, predsednik
 • red. prof. dr Nataša Lalić, član
 • red. prof. dr Đorđe Mačvanin, član, mentor

 8. Maja Bojović, Ispitivanje primene savremenih sredstava za oralnu higijenu u studentskoj populaciji

Datum odbrane: 17.12.2014
Mentor: docent dr Radojka Delić

Komisija:

 • red. prof. dr Đorđe Mačvanin, predsednik
 • doc. dr Srđan Stojanović, član
 • doc. dr Radojka Delić, član, mentor

 9. Angelika Tari, Hepcidin: ključni regulatorni hormon u metabolizmu gvožđa

Datum odbrane: 18.12.2014. god.
Mentor: red. prof. dr Mirka Ilić

Komisija:

 • red. prof. dr Nataša Lalić, predsednik
 • doc. dr Miodrag Gužvić, član
 • red. prof. dr Mirka Ilić, član, mentor

 10. Nataša Macut, Uticaj supstrata na sastav organskih kiselina kombuhe

Datum odbrane: 10.03.2015. god.
Mentor: red. prof. dr Milan Matavulj

Komisija:

 • red. prof. dr Sava Pavkov, predsednik
 • doc. dr Srđan Stojanović, član
 • red. prof. dr Milan Matavulj, član, mentor

 11. Bojana Marković, Razvoj i karakterizacija film formulacija

Datum odbrane: 07.05.2015. god.
Mentor: docent dr Milan Antonijević

Komisija:

 • doc. dr Nataša Jovanović Lješković, predsednik
 • doc. dr Miloš Busarčević, član
 • doc. dr Milan Antonijević, član, mentor

 12. Dubravko Jurišić, Hipertireoidizam – etiologija i dijagnostika

Datum odbrane: 09.06.2015. god.
Mentor: red. prof. dr Mirka Ilić

Komisija:

 • red. prof. dr Nataša Lalić, predsednik
 • doc. dr Srđan Stojanović, član
 • red. prof. dr Mirka Ilić, član, mentor

 13. Duška Kurbalija, Značaj određivanja prostata specifičnog antigena (PSA) u ranom otkrivanju karcinoma prostate

 Datum odbrane: 02.07.2015. god.

Mentor: red. prof. dr Nataša Lalić

Komisija:

 • red. prof. dr Mirka Ilić, predsednik
 • doc. dr Milan Ubavić, član
 • red. prof. dr Nataša Lalić, član, mentor

14. Dragana Martinović, Farmakovigilanca u svakodnevnom radu farmaceuta u javnoj apoteci

 Datum odbrane: 06.07.2015. god. 

Mentor: vanr. prof. dr Snežana Stević

 Komisija:

 •  doc. dr Momir Dunjić, predsednik
 • vanr. prof. dr Svetlana Goločorbin Kon, član
 • vanr. prof. dr Snežana Stević, član, mentor 

 15. Branislava MItić, Supstituciona terapija metadonom kod heroinskih zavisnika

 Datum odbrane: 25.07.2015. god.

Mentor: doc. dr Zoran Budimlija

 Komisija:

 • vanr. prof. dr Snežana Stević, predsednik
 • doc. dr Srđan Stojanović, član
 • doc. dr Zoran Budimlija, član, mentor

16. Jelena Stojiljković, Primena statističkih metoda u praćenju izdavanja probiotika

 Datum odbrane: 03.09.2015. god.

Mentor: doc. dr Beba Mutavdžić

 Komisija:

 • red. prof. dr Sava Pavkov, predsednik
 • doc. dr Srđan Stojanović, član
 • doc. dr Beba Mutavdžić, član, mentor

17. Gordana Lalić, Upotreba dijetetskih suplemenata među studentima u Novom Sadu

Datum odbrane: 15.10.2015. god.
Mentor: doc. dr Suzana Miljković

Komisija:

 •          red. prof. dr Sava Pavkov, predsednik
 •          doc. dr Srđan Stojanović, član  
 •       doc. dr Suzana Miljković, član, mentor

18. Zorana Milinković, Dijabetes i dodaci ishrani kod pacijenata sa dijabetesom

Datum odbrane: 20.12.2015. god.
Mentor: doc. dr Momir Dunjić

Komisija:

 •          red. prof. dr Slaviša Stanišić, predsednik
 •          doc. dr Radojka Delić, član
 •          doc. dr Momir Dunjić, član, mentor

 19. Milica Kasalica, Atipični antipsihotici u negativnim formama shizofrenije

Datum odbrane: 14.01.2016. god.

Mentor: vanr. prof. dr Jelena Radulović

Komisija:

 •          vanr. prof. dr Snežana Stević, predsednik 
 •          vanr. prof. dr Srđan Stojanović, član
 •          vanr. prof. dr Jelena Radulović, član, mentor 

20. Snežana Aleksić, Primena dijetetskih suplemenata kod trudnica

Datum odbrane: 15.01.2016. god.

Mentor: doc. dr Suzana Miljković

Komisija:

 •          vanr. prof. dr Srđan Stojanović, predsednik 
 •          vanr. prof. dr Svetlana Goločorbin Kon , član
 •          doc. dr Suzana MIljković, član, mentor

21. Valentina Miljković, Upotreba proteinskih suplemenata kod profesionalnih sportista i rekreativaca

Datum odbrane: 15.01.2016. god.

Mentor: doc. dr Suzana Miljković

Komisija:

 •          vanr. prof. dr Srđan Stojanović, predsednik 
 •          vanr. prof. dr Svetlana Goločorbin Kon , član
 •          doc. dr Suzana MIljković, član, mentor

22. Nataša Đokić, Uloga inhalatornih kortikosteroida u prevenciji i terapiji astme u dječijem uzrastu

Datum odbrane: 23.01.2016. god.

Mentor: vanr. prof. dr Snežana Stević

Komisija:

·         red. prof. dr Slaviša Stanišić, predsednik 

·         vanr. prof. dr Srđan Stojanović, član

·         vanr. prof. dr Snežana Stević, član, mentor


23. Ana Ljevar, Nivoi serumskog vitamina D kod poremećaja rada štitne žlijezde

Datum odbrane: 23.01.2016. god.

Mentor: doc. dr Momir Dunjić

Komisija:

·         red. prof. dr Slaviša Stanišić, predsednik 

·         vanr. prof. dr Snežana Stević, član

·         doc. dr Momir Dunjić, član, mentor


24. Aleksandra Drinić, Antioksidativna svojstvaenzimski hidrolizovanih proteina konoplje

Datum odbrane: 06.04.2016. god.

Mentor: doc. dr Miroslav Hadnađev

Komisija:

·         vanr. prof. dr Srđan Stojanović, predsednik 

·         red. prof. dr Sava Pavkov , član

·         doc. dr Miroslav Hadnađev, član, mentor


25. Jelena Miljković, Zloupotreba hormona rasta kod sportista u svetu i kod nas

Datum odbrane: 11.04.2016. god.

Mentor: doc. dr Zoran Budimlija

Komisija:

·         vanr. prof. dr Snežana Stević, predsednik 

·         vanr. prof. dr Srđan Stojanović, član

·         doc. dr Zoran Budimlija, član, mentor


26. Mirko Kalenić , Biosimilari – farmaceutski aspekti biološki sličnih lekova

Datum odbrane: 13.04.2016. god.

Mentor: doc. dr Nataša Jovanović Lješković

Komisija:

·         vanr. prof. dr Srđan Stojanović, predsednik 

·         vanr. prof. dr Svetlana Goločorbin Kon , član

·         doc. dr Nataša Jovanović Lješković, član, mentor


27. Jovana Dabić, Farmaceutska hemija lokalnih anestetika sa primenom u stomatologiji

Datum odbrane: 20.04.2016. god.

Mentor: red. prof. dr Sava Pavkov

Komisija:

 • doc. dr Radojka Delić, predsednik
 • doc. dr Suzana Miljković, član
 • red. prof. dr Sava Pavkov, član, mentor

28. Nataša Smiljanić, Primena standardizovanih vrednosti kreatinina u proceni brzine glomerularne filtracije

 Datum odbrane: 21.04.2016. god.

 Mentor: red. prof. dr Nataša Lalić

 Komisija:

 • red. prof. dr Mirka Ilić, predsednik
 • vanr. prof. dr Srđan Stojanović, član
 • red. prof. dr Nataša Lalić član, mentor

29. Slobodan Beljić, Akupunktura i bol – sindrom nervusa trigeminusa

 Datum odbrane: 28.04.2016. god.

 Mentor: doc. dr Momir Dunjić

 Komisija:

 • red. prof. dr Slaviša Stanišić, predsednik
 • vanr. prof. dr Svetlana Goločorbin Kon, član
 • doc. dr Momir Dunjić, član, mentor

30. Vanja Šumarac, Integrativni pristup u prevenciji karcinoma dojke

 Datum odbrane: 19.05.2016. god.

 Mentor: doc. dr Momir Dunjić

 Komisija:

 • red. prof. dr Slaviša Stanišić, predsednik
 • vanr. prof. dr Snežana Stević, član
 • doc. dr Momir Dunjić, član, mentor

31. Maja Stojiljković, Upotreba sertalina i atosibana kao referantnih supstanci u rezonantnoj dijagnostici BDORT-u u dijagnostici pacijenata sa rizikom za razvoj depresije

 Datum odbrane: 26.05.2016. god.

 Mentor: doc. dr Momir Dunjić

 Komisija:

 • red. prof. dr Slaviša Stanišić, predsednik
 • vanr. prof. dr Snežana Stević, član
 • doc. dr Momir Dunjić, član, mentor

 32. Marina Golubović, Dijetetski suplementi u menopauzi 

Datum odbrane: 25.06.2016. god. 

Mentor: doc. dr Suzana Miljković 

Komisija:

 • vanr. prof. dr Svetlana Goločorbin – Kon, predsednik
 • red. prof. dr Sava Pavkov, član
 • doc. dr Suzana Miljković, član, mentor

33. Sandra Jovančević, Primena dijetetskih suplemenata za osteoartritis u starijoj populaciji

Datum odbrane: 25.06.2016. god.

Mentor: doc. dr Suzana Miljković

Komisija:

 • red. prof. dr Sava Pavkov, predsednik
 • vanr. prof. dr Snežana Stević, član
 • doc. dr Suzana Miljković, član, mentor

34. Vladimir Butulija, Klinički značaj enzima u ispitivanju funkcija jetre

Datum odbrane: 08.07.2016. god.

Mentor: red. prof. dr Mirka Ilić

Komisija:

 • red. prof. dr Nataša Lalić, predsednik
 • vanr. prof. dr Srđan Stojanović, član
 • red. prof. dr Mirka Ilić, član, mentor

35. Aleksandar Pešić, Preporuka za ishranu gerijatrijske populacije

 Datum odbrane: 19.07.2016. god.

 Mentor: doc. dr Suzana Miljković

 Komisija:

 •  red. prof. dr Sava Pavkov, predsednik
 • vanr. prof. dr Srđan Stojanović, član
 • doc. dr Suzana Miljković, član, mentor

36. Jelena Ljubisavljević, Suva koža, uzroci nastanka i tretman

Datum odbrane: 05.09.2016. god.

Mentor: doc. dr Suzana Miljković

Komisija:

 • vanr. prof. dr Svetlana Goločorbin, predsednik
 • doc. dr Momir Dunjić, član
 • doc. dr Suzana Miljković, član, mentor

37. Milica Miskin, Parodontoza i prevencija parodontoza

Datum odbrane: 29.09.2016. god.

Mentor: doc. dr Radojka Delić

Komisija:

 • vanr. prof. dr Srđan Stojanović, predsednik
 • doc. dr Suzana Miljković, član
 • doc. dr Radojka Delić, član, mentor

38. Simonović Nena, Lekovi u trudnoći

Datum odbrane: 26.09.2016. god.

Mentor: red. prof. dr Slaviša Stanišić

Komisija:

 • doc. dr Radojka Delić, predsednik
 • doc. dr Momir Dunjić, član
 • red. prof. dr Slaviša Stanišić, član, mentor

 39. Ostojić Mina, Dijetetski suplementi za mršavljenje

Datum odbrane: 28.10.2016. god.

Mentor: vanr. prof. dr Suzana Miljković

Komisija:

 • vanr. prof. dr Srđan Stojanović, predsednik
 • vanr. prof. dr Svetlana Goločorbin Kon član
 • vanr. prof. dr Suzana Miljković, član, mentor

 40. Lacko Sihelnik Cila, Primena kinetičko-spektrofotometrijske (enzimske) metode za određivanje sadržaja aspartama

Datum odbrane: 24.10.2016. god.

Mentor: doc. dr Tamara Dapčević Hadnađev

Komisija:

 • vanr. prof. dr Srđan Stojanović, predsednik
 • vanr. prof. dr Suzana Miljković, član
 • doc. dr Tamara Dapčević Hadnađev, član, mentor

 41. Jemuović Jasmina, Gvožđe – uloga, značaj i primena u humanoj farmakoterapiji

Datum odbrane: 23.12.2016. god.

Mentor: vanr. prof. dr Snežana Stević

Komisija:

 • red. prof. dr Slaviša Stanišić, predsednik
 • doc. dr Momir Dunjić, član
 • vanr. prof. dr Snežana Stević, član, mentor

 42. Antić Adriana, Dijetetski suplementi kod benigne hiperplazije prostate

Datum odbrane: 25.01.2017. god.

Mentor: vanr. prof. dr Suzana Miljković

Komisija:

 • red. prof. dr Nebojša Menković, predsednik
 • doc. dr Radojka Delić, član
 • vanr. prof. dr Suzana Miljković, član, mentor

 43. Melinda Ležaić-Schweitzer, Primena savremenih pasta za izbeljivanje zuba

Datum odbrane: 30.01.2017. god.

Mentor: doc. dr Radojka Delić

Komisija:

 • vanr. prof. dr Srđan Stojanović, predsednik
 • vanr. prof. dr Suzana Miljković, član
 • doc. dr Radojka Delić, član, mentor

 44. Savić Marija, Farmaceutski preparati i dijetetski suplementi kalcijuma

Datum odbrane: 13.02.2017. god.

Mentor: vanr. prof. dr Srđan Stojanović

Komisija:

 • red. prof. dr Slaviša Stanišić, predsednik
 • vanr. prof. dr Suzana Miljković, član
 • vanr. prof. dr Srđan Stojanović, član, mentor

 45. Vukušić Matija, Savremena terapija najčešćih akutnih respiratornih infekcija dece u predškolskom uzrastu

Datum odbrane: 08.04.2017. god.

Mentor: vanr. prof. dr Snežana Stević

Komisija:

 • doc. dr Nataša Jovanović Lješković, predsednik
 • vanr. prof. dr Suzana Miljković, član
 • vanr. prof. dr Snežana Stević, član, mentor

 46. Enise Dolovac, Savremeni aspekti praćenja dijabetes melitusa

Datum odbrane: 17.05.2017. god.

Mentor: red. prof. dr Mirka Ilić

Komisija:

 • red. prof. dr Nataša Lalić, predsednik
 • vanr. prof. dr Suzana Miljković, član
 • red. prof. dr Mirka Ilić, član, mentor

 47. Jovane Vulin, Preparati za uklanjanje pega i fleka

Datum odbrane: 27.05.2017. god.

Mentor: van. prof. dr Suzana Miljković

Komisija:

 • vanr. prof. dr Svetlana Goločorbin Kon, predsednik
 • vanr. prof. dr Srđan Stojanović, član
 • vanr. prof. dr Suzana Miljković, član, mentor

 48. Sofija Ivkov, Primena hijaluronske kiseline u proizvodima za očuvanje zdravlja

Datum odbrane: 02.06.2017. god.

Mentor: van. prof. dr Suzana Miljković

Komisija:

 • vanr. prof. dr Svetlana Goločorbin Kon, predsednik
 • doc. dr Radojka Delić, član
 • vanr. prof. dr Suzana Miljković, član, mentor

 49. Miljane Lekić Jovanović, Uloga i značaj Omega 3 u ishrani i značaj suplementacije

Datum odbrane: 20.06.2017. god.

Mentor: doc. dr Momir Dunjić

Komisija:

 • red. prof. dr Slaviša Stanišić, predsednik
 • doc. dr Radojka Delić, član
 • doc. dr Momir Dunjić, član, mentor

 50. Nebojša Radetić, Uloga, značaj i vrste probiotika i njihova primena u proizvodima za unapređenje zdravlja

Datum odbrane: 03.07.2017. god.

Mentor: van. prof. dr Suzana Miljković

Komisija:

 • vanr. prof. dr Svetlana Goločorbin Kon, predsednik
 • doc. dr Radojka Delić, član
 • vanr. prof. dr Suzana Miljković, član, mentor

 51. Adam Metzger, Biohemijski markeri kao faktor rizika ateroskleroze

Datum odbrane: 17.07.2017. god.

Mentor: red. prof. dr Mirka Ilić

Komisija:

 • red. prof. dr Nataša Lalić, predsednik
 • doc. dr Milan Ubavić, član
 • red. prof. dr Mirka Ilić, član, mentor

 52. Milene Rajčić  „Primena dijetetskih suplemenata kod dece uzrasta od tri do pet godina“ 

 Datum odbrane: 22.08.2017. god.

 Mentor: vanr. prof. dr Suzana Miljković

Komisija:

 • vanr. prof. dr Snežana Stević, predsednik
 • doc. dr Miroslav Hadnađev, član
 • vanr. prof. dr Suzana Miljković, član, mentor

 53Janja Šinko „Povoljni efekti sikavice na organizam” 

 Datum odbrane: 14.09.2017. god.

 Mentor: vanr. prof. dr Suzana Miljković

Komisija:

 • red. prof. dr Nataša Lalić, predsednik
 • vanr. prof. dr Snežana Stević, član
 • vanr. prof. dr Suzana Miljković, član, mentor

 54Ljubica Popović „Opravdanost upotrebe H2 blokatora i inhibitora protonske pumpe u terapiji bolesti organa za varenje“”

Datum odbrane: 21.09.2017. god.

Mentor: vanr. prof. dr Snežana Stević

Komisija:

 • vanr. prof. dr Suzana Miljković, predsednik
 • vanr. prof. dr Nataša Jovanović Lješković, član
 • vanr. prof. dr Snežana Stević, član, mentor

55Dragana Lazarević „Posledice interakcije određenih grupa prepisanih lekova i konzumiranog alkohola”

Datum odbrane: 22.09.2017. god.

Mentor: doc. dr Zoran Budimlija

Komisija:

 • vanr. prof. dr Snežana Stević, predsednik
 • red. prof. dr Slaviša Stanišić, član
 • doc. dr Zoran Budimlija, član, mentor

 

Zatvori meni

1. Stručno mišljenje za dijetetski proizvod

12.000,00 din + 2.000,00 din po aktivnom sastojku (1.700,00 din u slučaju 5-9 akt. sastojaka; 1.500,00 din. u slučaju 10 ili više akt. sastojaka)

2. Kategorizacija dijetetskog proizvoda

8.000,00 din

3. Izrada deklaracije za dijetetski proizvod

5.000,00 din

iskazane cene su bez PDV-a

 

PROGRAMI AKREDITOVANI U EVROPSKOJ UNIJI

Farmaceutski fakultet, Novi Sad sprovodi i studijske programe koji su akreditovani i priznati u zemljama Evropske Unije. Ovi studijski programi izvode se u saradnji sa slovenačkim univerzitetom Alma Mater Europaea – Evropski centar Maribor. Naši studenti mogu upisati osnovne strukovne studije Zdravstvene nege i Socijalne gerontologije ili master akademske studije Integrativne zdravstvene nauke i obezbediti diplomu sa kojom direktno mogu nastaviti usavršavanje ili se zaposliti u zemljama Evropske Unije.

USKLAĐENOST SA EVROPSKIM UNIVERZITETIMA

Studijski programi Farmacija i Farmacija-medicinska biohemija kreirani sup o ugledu na programe srodnih univerziteta u Evropi.

Tako je studijski program Farmacija usklađen sa programima Farmaceutskog fakulteta Karlovog Univerziteta u Pragu (Češka), Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Atini (Grčka), Fakulteta za farmaciju Univerziteta u Ljubljani (Slovenija).

Studijski program Farmacija-medicinska biohemija usklađen je sa programima Fakulteta farmaceutskih nauka Univerziteta u Gentu (Belgija), Instituta za farmaceutske i biološke nauke Univerziteta Claude Bernard, Lion 1 (Francuska), Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Granadi (Španija), Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Lisabonu (Portugal), Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu (Hrvatska).

Usklađenost studijskih programa potvrđena je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta prilikom akreditacije studijskih programa.

Specifična organizacija studija omogućava aktivno uključivanje zaposlenih u nastavak školovanja i usavršavanja.

BLOK SISTEM NASTAVE

Studenti imaju mogućnost da vežbe pohađaju po blok sistemu, odnosno vikendom. Takođe, vikendom je organizovano i polaganje ispita.

PRIZNAVANJE DELA PRAKSE

Svim zdravstvenim radnicima priznaje se deo praktične nastave na osnovu radnog iskustva.

PRAKSA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Zaposleni zdravstveni radnici imaju mogućnost da deo kliničke prakse obave u zdravstvenoj ustanovi u kojoj su zaposleni ukoliko fakultet ima uspostavljenu saradnju sa tom ustanovom.

PRIZNAVANJE ISPITA SA DRUGIH FAKULTETA

Postoji i mogućnost priznavanja ispita koji su položeni na drugoj visokoškolskoj ustanovi.

STUDENT U FOKUSU NASTAVNOG PROCESA

Na Farmaceutskom fakultetu, Novi Sad posebna pažnja posvećena je organizaciji studija. Nastavni proces kreiran je tako da studentima pruži kvalitetan i jednostavan sistem sticanja znanja i praktičnog osposobljavanja za uspešno bavljenje budućom profesijom. Studenti su deo našeg tima, aktivno učestvuju u životu fakulteta, rade u prijatnom i podsticajnom okruženju i sarađuju sa pristupačnim nastavnim i nenastavnim osobljem.

CIKLUSI PREDAVANJA

Predavanja se slušaju u ciklusima. U svakom ciklusu pokreće se manji broj predmeta koje studenti intenzivno pohađaju. Nakon završenog ciklusa studenti imaju mogućnost da odmah polažu ispit iz predmeta koji su slušali. Ovakvom organizacijom predavanja postiže se bolja fokusiranost studenata i kontinuitet u učenju. Takođe, pokretanje ciklusa predmeta odvija se prema smislenom rasporedu kako bi studenti povezivali gradivo i logičnim redosledom nadograđivali znanje.

ISPITNI ROK SVAKOG MESECA

Kako bi podstakli kontinuirano učenje, ispite smo organizovali svakog meseca. To znači da studenti imaju mogućnost da polažu ispite u čak 12 ispitnih rokova u toku godine.

SNIMANJE PREDAVANJA

Sva održana predavanja snimaju se korišćenjem smart tehnologije. Na taj način studenti mogu da prate predavanja i ukoliko ih propuste ili ukoliko žele da ih ponovo čuju. Sav prateći materijal dostupan je u elektronskom obliku svim studentima.

IZUZETNI PREDAVAČI

Predavači fakulteta su istaknuti stručnjaci koji su naučno, stručno i praktično iskustvo sticali u naučno-istraživačkim, obrazovnim, zdravstvenim ustanovama, privrednim i strukovnim organizacijama u zemlji i inostranstvu. Naši predavači angažovani su istovremeno i na univerzitetima u SAD, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Holandiji…

U želji da naši studenti posle završenog fakulteta budu zaista spremni za posao, proces studija koncipirali smo tako da je akcenat stavljen na praktičnu nastavu. U fondu časova na svakom studijskom programu dominiraju vežbe i stručna praksa.

FARMACIJA, MEDICINSKA BIOHEMIJA

Studenti Farmacije i Farmacije-medicinske biohemije praktičnu nastavu izvode u fakultetskim laboratorijama i apotekama, medicinsko-biohemijskim laboratorijama, institutima koji su nastavne baze fakulteta. Sastavni deo nastave su terenske vežbe i posete farmaceutskim kompanijama, istraživačkim centrima, specijalizovanim zdravstvenim ustanovama i privrednim organizacijama iz oblasti farmacije i medicinske biohemije. Obavezna stručna praksa odvija se u poslednjem semestru studija i traje 450 časova.

ZDRAVSTVENA NEGA, RADNA TERAPIJA

Poseban značaj praktična nastava ima na strukovnim studijama. Studenti Zdravstvene nege i Radne terapije kliničku praksu obavljaju u zdravtsvenim ustanovama koje su nastavne baze fakulteta. Klinička praksa izvodi se u nekim od najznačajnijih zdravstvenih ustanova u Vojvodini: Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Institutu za onkologiju Vojvodine, Institutu za plućne bolesti Vojvodine, Kliničkom centru Vojvodine, Domu zdravlja “Novi Sad”, Specijalnoj bolnici za neurološka i posttraumatska stanja “Dr Borivoje Gnjatić” u Starom Slankamenu, Opštoj bolnici “Đorđe Jovanović” u Zrenjaninu i drugim. Posebno veliki fond časova kliničke prakse, 2300 časova, obavljaju studenti studijskog programa Zdravstvena nega EU, koji im omogućava sticanje diplome automatski priznate u zemljama Evropske Unije. Ovaj program usklađen je sa Evropskom direktivom 2005/36 EC i izvodi se u saradnji sa slovenačkim univerzitetom Alma Mater Europaea – Evropski centar Maribor.

Spisak nastavnih baze fakulteta i partnerskih institucija možete pogledati OVDE.